Tuần 8 - Chủ điểm: Thầy cô - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như ao/au, r/d/gi, uôn/uông. Luyện viết chữ hoa G. Ôn tập dấu phẩy, từ chỉ hoạt động, trạng thái.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây