Tuần 17 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn - Tiếng Việt Lớp 3

Đọc, hiểu truyện. Phân biệt d/r/gi, ăt/ăc. Ôn về từ chỉ đặc điểm. Luyện tập về dấu phẩy. Viết về thành thị hoặc nông thôn. Ôn tập câu Ai thế nào?

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây