Tuần 21 - Chủ điểm: Sáng tạo - Tiếng Việt Lớp 3

Đọc, hiểu truyện. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ngã. Luyện tập về biện pháp tu từ nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây