Tuần 31 - Chủ điểm: Ngôi nhà chung - Tiếng Việt Lớp 3

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như r/d/gi, dấu hỏi, dấu ngã. Mở rộng vốn từ các nước.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây