Tuần 6 - Chủ điểm: Tới trường - Tiếng Việt Lớp 3

Đọc, hiểu truyện. Phân biệt s/x, eo/oeo, dấu hỏi/dấu ngã. Mở rộng vốn từ về trường học. Dấu phẩy

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây