Bài 9: Luyện tập chung - Toán lớp 1

Ôn tập lại các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

video bài giảng Luyện tập chung chủ đề 2 - Làm quen với một số hình học phẳng Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm