KQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Bài tập
Câu hỏi số 1/10
17:03
Điểm: 0
trên tổng số 100

Góp ý - Báo lỗi

Điểm của bạn.Mỗi câu trả lời đúng được

Câu hỏi này theo dạng chọn đáp án đúng, sau khi đọc xong câu hỏi, bạn bấm vào một trong số các đáp án mà chương trình đưa ra bên dưới, sau đó bấm vào nút gửi để kiểm tra đáp án và sẵn sàng chuyển sang câu hỏi kế tiếp

Trả lời đúng trong khoảng thời gian quy định bạn sẽ được + số điểm như sau:
Trong khoảng 5 phút đầu tiên + 5 điểm
Trong khoảng 5 phút -> 10 phút + 4 điểm
Trong khoảng 10 phút -> 15 phút + 3 điểm
Trong khoảng 15 phút -> 20 phút + 2 điểm
Trên 20 phút + 1 điểm

Tổng thời gian làm mỗi câu (không giới hạn)

Điểm của bạn.

Bấm vào đây nếu phát hiện có lỗi hoặc muốn gửi góp ý