Ôn tập chương V - Toán lớp 10

Các em sẽ được luyện các bài luyện tập từ DỄ đến KHÓ về BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ, TẦN SUẤT, BIỂU ĐỒ, SỐ TRUNG BÌNH CỘNG, SỐ TRUNG VỊ, MỐT, PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN. Mỗi câu hỏi có gợi ý và lời giải chi tiết giúp học sinh nắm chắc kiến thức về BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ, TẦN SUẤT, BIỂU ĐỒ, SỐ TRUNG BÌNH CỘNG, SỐ TRUNG VỊ, MỐT, PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨNỀ.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây