Dãy số tự nhiên - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân - So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên - Toán lớp 4

Luyện tập dãy số tự nhiên - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân - So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Biết được số và dãy số tự nhiên, nhận biết đặc điểm của hệ thập phân và biết cách so sánh hai số tự nhiên. Toán lớp 4.

video bài giảng Dãy số tự nhiên - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân - So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên Xem video bài giảng này ở đây!

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây