Giới thiệu tỉ số - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Toán lớp 4

Luyện tập giới thiệu tỉ số - tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Biết cách viết tỉ số và cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Toán lớp 4.

video bài giảng Giới thiệu tỉ số. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Xem video bài giảng này ở đây!

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây