Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Toán lớp 5

Luyện tập chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Biết cách thực hiện phép chia và áp dụng vào giải toán. Toán lớp 5.

video bài giảng Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

1. Quy tắc

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia

Ví dụ : Đặt tính rồi tính:

 6,4 : 2

Cách giải:

Ta đặt tính rồi làm như sau:

\n<title></title> \n<title></title>

Vậy 6,4 : 2 = 3,2

2. Chú ý: 

- Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.
- Ta vẫn có thể tiếp tục thêm 0 rồi chia tiếp, tuy nhiên thương sẽ là một số rất dài. Đây là phép chia có dư, với những bài dạng này ta sẽ tùy vào đề bài yêu cầu lấy bao nhiêu chữ số ở phần thập phân để xác định thương.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

39,45 : 7 

Ta có thể đặt tính và thực hiện phép tính như sau:

\n<title></title> \n<title></title>