Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Toán lớp 5

Luyện tập chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Học sinh nắm được cách tính và áp dụng vào giải toán. Toán lớp 5.

video bài giảng Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

1. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

 9:4,5

 Ta đặt tính rồi làm như sau:

\n<title></title> \n<title></title>

+ Ta thấy phần thập phân của số 4,5 có một chữ số

+ Nên ta thêm vào bên phải số bị chia (9) một chữ số 0 ta được (90)

+ Rồi bỏ dấu phẩy của số chia (4,5) ta được 45

+ Thực hiện phép chia 90 : 45 = 2

Vậy 9 : 4,5 = 2

2. Chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001; …

Quy tắc:  Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1; ,0,01; 0,001;... ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một, hai, ba, … chữ số 0.
Ví dụ: Tính nhẩm:

3 : 0,01 = 300

5 : 0,1 = 50