Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Toán lớp 5

Luyện tập nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, .... Nắm được cách nhân nhẩm, ôn lại kĩ năng nhân với 1 số tự nhiên và viết số đo dưới dạng số thập phân. Toán lớp 5.

video bài giảng Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...

1. Quy tắc

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.


2. Chú ý

Nếu số chữ số ở phần thập phân của một số ít hơn số chữ số 0 của các số (10, 100,1000,... thì khi nhân hai số ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số đó rồi nhân như bình thường.

3. Các ví dụ

1,8 x 10 = 18

8,64 x 10 = 86,4

2, 772 x 100 = 277,2

5,59 x 100 = 559

0,456 x 1000 = 456

9,1235 x 1000 = 9123,5