Trung điểm của đoạn thẳng - Toán lớp 6 sách cũ

Hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì. Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng. Biết phân tích trung điểm của đoạn thẳng thỏa mãn hai tính chất

video bài giảng Trung điểm của đoạn thẳng Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Trung điểm của đoạn thẳng

1. Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng.

Ví dụ:

Ta có MA = MB và M nằm giữa hai điểm A, B⇔M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

- Cách  1: Dùng thước đo độ dài. Trung điểm của đoạn thẳng là điểm chia đoạn thẳng thành hai đoạn có độ dài bằng nhau.

- Cách 2: Dùng compa. Vẽ hai đường tròn cùng bán kính có tâ m là 2 đầu mút của đoạn thẳng cho trước sao cho 2 giao điểm thuộc hai bờ của đường thẳng cho trước.  Đường thẳng  qua 2 giao điểm đó cắt đoạn thẳng cho trước tại trung điểm cần tìm.

Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài là 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy

3. Các dạng toán thường gặp:

Dạng 1: Nhận biết một điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Phương pháp: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B; và MA = MB thì điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng

+ Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng $AB\Leftrightarrow AM=MB=\dfrac{AB}{2}$