7. Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường - Tự nhiên xã hội lớp 1

Sau bài học, học sinh biết được hoạt động sinh sống và đi lại của người dân xung quanh

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây