4. Lớp học của em - Tự nhiên xã hội lớp 1

Sau bài học, học sinh biết được lớp học và đồ dùng trong lớp; các thành viên trong lớp và một số hoạt động chính ở lớp học.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây