2. Ngôi nhà của em - Tự nhiên xã hội lớp 1

Sau bài học, học sinh biết được nhà ở, đồ dùng trong nhà và biết giữ cho nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây