18. Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt - Tự nhiên xã hội lớp 1

Sau bài học, học sinh biết được lợi ích của việc rửa tay, chải răng, rửa mặt; thực hành rửa tay, chải răng, rửa mặt

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây