5. Trường học của em - Tự nhiên xã hội lớp 1

Sau bài học, học sinh biết được trường học, một số đồ dùng trong trường, các thành viên trong nhà trường và một số hoạt động chính ở trường học.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây