Bài 16: Dòng điện trong chân không - Vật lý lớp 11

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 16: Dòng điện trong chân không

Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa êlectron vào trong đó.

Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa êlectron vào trong đó.

Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron.

Điôt chân không với catôt nóng đỏ có tính chỉnh lưu

Tia catôt là một dòng các êlectron phát ra từ catôt, có năng lượng lớn và bay tự do trong không gian, được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp. Nó cũng có thể được tạo ra bằng một súng êlectron

Tia catôt có khả năng làm huỳnh quang các chất và bị làm lệch bằng điện trường và từ trường. Nó được dùng làm đen hình và ống phóng điện