Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ - Vật lý lớp 11

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 23: Từ trường. Cảm ứng điện từ

1. Từ thông
 - Từ thông qua một diện tích S đặt trong một từ trường đều

               $ ϕ=BScosα$

- Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb), B tính bằng Tesla (T) và S tính bằng mét vuông ($m^2$)

2. Hiện tượng cảm ứng điện từ
- Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong (C) gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

- Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên

3. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng
- Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

- Khi từ thông qua (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.

4. Dòng điện Fu-cô 
- Dòng điện cảm ứng cũng xuất hiện trong các khối kim loại khi những khối này chuyển động trong một từ trường biến thiên theo thời gian. Những dòng điện cảm ứng đó được gọi là dòng điện Fu-cô

- Do tác dụng của dòng Fu-cô, mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực hãm điện từ. Những tính chất này được ứng dụng trong các bộ phanh điện từ của những ô tô hạng nặng

- Dòng điện Fu-cô cũng gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Jun-Len-xơ, tính chất này được ứng dụng trong các lò cảm ứng để nung kim loại.