Bài 27: Phản xạ toàn phần - Vật lý lớp 11

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 27: Phản xạ toàn phần

1. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn
- Khi chùm tia sáng phản xạ ở mặt phân cách hai môi trường

           $n_1sini=n_2sinr$ 

- Khi góc i tăng thì góc r cũng tăng. Với r > i. Do đó khi r đạt đến cực đại 90o thì i đạt đến giá trị igh là góc giới hạn phản xạ toàn phần

           $sini_{gh}=\frac{{{n}_{2}}}{{{n}_{1}}}$

- Nếu $i>i_{gh}$ thì sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

2. Hiện tượng phản xạ toàn phần
2.1 Định nghĩa
- Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt

2.2 Điều kiện để có phản xạ toàn phần
- Ánh sáng phải truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn

                 $n_2< n_1$

- Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn

                  $i≥i_{gh}$

3. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần :cáp quang
3.1 Cấu tạo
- Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần

- Sợi quang gồm hai phần chính :

+ Phẫn lõi trong suốt bằng thủy tinh siêu sạch có chiết suất lớn ($n_1$)

+ Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thủy tinh có chiết suất $n_2$ nhỏ hơn phần lõi

3.2 Công dụng
- Cáp quang dùng để nội soi trong Y học, truyền thông tin