Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính - Vật lý lớp 11

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính

1. Lập sơ đồ tạo ảnh
1.1 Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau
- Quá trình tạo ảnh được tóm tắt bởi sơ đồ

Sơ đồ tạo ảnh

1.2 Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau

$\frac{1}{f}=\frac{1}{{{f}_{1}}}+\frac{1}{{{f}_{2}}}$ hay $D=D_1+D_2$

- Độ tụ của hệ hai thấu kính mỏng đồng trục ghép sát nhau bằng tổng đại số các độ tụ của từng thấu kính ghép thành hệ

2. Thực hiện tính toán
2.1 Quan hệ giữa hai vai trò ảnh và vật của 
   $d_2=l−d′_1$

l là khoảng cách giữa hai thấu kính

2.2 Số phóng đại ảnh sau cùng
      $k=k_1k_2$