Bài 1: Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng và vật sáng - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 1: Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết nhận biết ánh sáng- nguồn sáng và vật sáng

1. Nhận biết ánh sáng

- Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có tia sáng truyền vào mắt ta

2. Nhìn thấy một vật

- Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta

3. Nguồn sáng và vật sáng

- Dây tóc bóng đèn tự nó phát ánh sáng khi có dòng điện chạy qua gọi là nguồn sáng

- Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào gọi chung là vật sáng

- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó