Bài 13: Môi trường truyền âm - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 13: Môi trường truyền âm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết môi trường truyền âm

1. Môi trường truyền âm

- Âm có thể truyền trong các môi trường như chất rắn, chất lỏng, chất khí.

- Chân không không thể truyền được âm

- Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

2. Vận dụng

- Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường không khí

- Sở dĩ âm truyền được trong các chất khí, lỏng, rắn và không truyền được trong chân không vì khi các nguồn âm dao động, nó sẽ làm cho các hạt cấu tạo nên chất rắn, lỏng, khí ở sát nó cũng dao động theo. Những hạt này lại truyền dao động cho các hạt khác ở gần chúng và cứ như thế dao động truyền đi xa... Do đó, muốn âm truyền từ nguồn âm đến tai ta nhất thiết phải có môi trường truyền âm như chất rắn, chất lỏng, chất khí