Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết dòng điện- nguồn điện

1. Dòng điện

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

- Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua

2. Nguồn điện

2.1 Các nguồn điện thường dùng

- Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng đện để các dụng cụ điện hoạt động

- Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Hai cực của pin hay acquy là cực dương (kí hiệu dấu +) và cực âm (kí hiệu dấu -)

2.2 Mạch điện có nguồn điện

- Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện