Bài 2: Sự truyền ánh sáng - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 2: Sự truyền ánh sáng

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết sự truyền ánh sáng

1. Đường truyền của ánh sáng

- Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng

- Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

2. Tia sáng và chùm sáng

- Biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng.

- Trong thực tế , ta không nhìn thấy tia sáng mà nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành. Có 3 loại chùm sáng: 

+ Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng

+ Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

+ Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng