Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết chất dẫn điện và chất cách điện- Dòng điện trong kim loại

1. Chất dẫn điện và chất cách điện

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện. Ví dụ dây thép, dây nhôm, dây đồng

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện. Ví dụ thanh gỗ khô, sứ, nhựa, cao su, thủy tinh

2. Dòng điện trong kim loại

2.1 Êlectron tự do trong kim loại

- Kim loại là chất dẫn điện. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

- Trong kim loại có các êlectron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Chúng được gọi là các êlectron tự do. Phần còn lại của nguyên tử dao động xung quanh những vị trí cố định

- Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do.