Bài 25: Hiệu điện thế - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 25: Hiệu điện thế

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết hiệu điện thế

1. Hiệu điện thế

- Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế

- Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U

- Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V

- Đối với các hiệu điện thế nhỏ hoặc lớn, người ta còn dùng đơn vị milivôn hoặc kilôvôn (kV)

2. Vôn kế

- Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế

3. Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở

- Để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở, ta mắc hai đầu âm và đầu dương của vôn kế với hai cực âm và cực dương tương ứng của nguồn điện

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch