Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

1. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

- Sử dụng ampe kế và vôn kế mắc như sơ đồ 

\n<title></title> \n<title></title>

- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn

- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện là giá trị hiệu điện thế định mức. Mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức của nó. Nếu quá mức đó thì dụng cụ điện sẽ hỏng, chẳng hạn dây tóc bóng đèn sẽ bị đứt

2. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước

- Khi có sự chênh lệch độ cao giữa hai điểm A và B thì có nước chảy từ A đến B

- Khi có sự chênh lệch hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn