Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

1. Bóng tối-Bóng nửa tối

- Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng  từ nguồn sáng truyền tới

 

- Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới

 

2. Nhật thực- nguyệt thực

- Khi Mặt Trăng nằm trong khoảng từ Mặt Trời đến Trái Đất thì trên Trái Đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối. Nhật thực toàn phần là được quan sát ở chỗ bóng tối. Nhật thực một phần ;à được quan sát ở chỗ bóng nửa tối

- Nguyệt thực là hiện tượng Trái Đất che mất ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng, đo đó đứng trên Trái Đất không quan sát thấy Mặt Trăng