Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

1. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng

- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo

- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật

- Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau

2. Giải thích sự tạo thành ảnh  bởi gương phẳng

- Ta nhìn thấy ảnh ảo S' của điểm sáng S vì các tia sáng từ S tới gương phẳng cho tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S'

- Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật

- Gương phẳng thường dùng là tấm kính phẳng bằng thủy tinh cũng có hai mặt phản xạ, nhưng mặt dưới được tráng một lớp bạc phản xạ tốt hơn, nên tạo ra một ảnh rõ nét.