Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học - Vật lý 7

Luyenthi123.com cung cấp nội dung ôn tập kiến thức Vật lý 7, Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết tổng kết chương I: quang học

1. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta

2. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương

3. Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

4. Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a, Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới

b, Góc phản xạ bằng góc tới

5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo và có độ lớn bằng với độ lớn của vật, khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật đến gương

6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống với ảnh tạo bởi gương phẳng là đều là ảnh ảo nhưng ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật, còn ảnh tạo bởi gương phẳng có độ lớn bằng vật.

7. Khi vật ở trước gương cầu lõm thì gương cho ảnh của vật là ảnh ảo. Ảnh này lớn hơn vật

8. Viết 3 câu có nghĩa:

+ Gương cầu lõm cho ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật

+ Gương cầu lồi cho ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật

+ Gương phẳng cho ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật

9. Vùng nhìn thấy của gương phẳng hẹp hơn vùng nhìn thấy của gương cầu lồi khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương