Bài 1: Chuyển động cơ học - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 1: Chuyển động cơ học, Vật lý 8 qua các bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết chuyển động cơ học

1. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên

- Trong Vật lí học, để biết một vật chuyển động hay đứng yên người ta dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc (vật mốc)

- Có thể chọn một vật bất kì làm mốc. Thường người ta chọn Trái Đất và những vật gắn với Trái Đất như nhà cửa, cây cối,..

- Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển độc cơ học (gọi tắt là chuyển động)

2. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên

- Chuyển động hay đừng yên của một vật là có tính tương đối và phụ thuộc vào vật làm mốc

3. Một số chuyển động thường gặp

- Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là quỹ đạo của chuyển động.

- Tùy vào hình dạng của quỹ đạo, người ta phân biệt chuyển động thẳng và chuyển động cong. Chuyển động tròn là trường hợp đặc biệt của chuyển động cong