Bài 14: Định luật về công - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 14: Định luật về công - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết định luật về công

1. Thí nghiệm

- Ròng rọc đông được lợi hai lần về công thì lại thiệt hai lần về đường đi, nghĩa là không được lợi gì về công

2. Định luật về công

- Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và  ngược lại

3. Vận dụng

- Khi kéo một thùng hàng nặng 500N lên sàn ô tô cách mặt đất 1m bằng tấm ván đặt nghiêng. Khi dùng tấm ván dài 4m thì lực kéo sẽ nhỏ bằng một nửa lực kéo khi dùng tấm ván dài 2m. Cả hai trường hợp đều tốn công như nhau và bằng 500J