Bài 15: Công suất - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 15: Công suất - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết công suất

1. Công suất

- Trong vật lí học, để biết người nào hay máy nào thực hiện công nhanh hơn (làm việc khỏe hơn) người ta dùng khái niệm công suất. Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

- Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là $P$

                        $P=\frac{A}{t}$

2. Đơn vị công suất

- Nếu công A là 1J, thời gian t là 1s, thì công suất là

         $P=\frac{1J}{1S}=1J/s$ (jun trên giây)

- Đơn vị công suất J/s được gọi là oát, kí hiệu là W

      1 J/s =1W

        1kW (kilôoát)=1000 W

         1MW (mêgaoát) =1000 kW=1000000 W