Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

1. Sự chuyển hóa của các dạng cơ năng

- Trong chuyển động của con lắc đã có sự chuyển hóa liên tục giữa các dạng cơ năng: thế năng chuyển hóa thành động năng và động năng chuyển hóa thành cơ năng

- Khi con lắc ở vị trí thấp nhất (vị trí cân bằng), thế năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành động năng; khi con lắc ở vị trí cao nhất, động năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành thành năng

2. Bảo toàn cơ năng

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng thì không đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn

- Chú ý khi bỏ qua ma sát thì cơ năng của vật được bảo toàn