Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết các chất được cấu tạo như thế nào?

1. Các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không?

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt rất nhỏ gọi là nguyên tử và phân tử. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại. Vì nguyên tử và phân tử đều vô cùng nhỏ bé nên các chất nhìn có vẻ như liền một khối

2. Giữa các phân tử có khoảng cách hay không?

- Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

- Ví dụ quả bóng cao su hay bóng bay bơm căng, dù có buộc chặt thì chúng cũng ngày một xẹp đi do giữa các phân tử của quả bóng có khoảng cách nên khí bên trong quả bóng có thể thoát ra ngoài dần dần.

- Khối lượng của Trái Đất lớn hơn khối lượng của quả cam bao nhiêu lần thì khối lượng của quả cơm lớn hơn khối lượng của phân tử hiđrô bấy nhiêu lần