Bài 2: Vận tốc - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 2: Vận tốc - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết vận tốc

1. Vận tốc là gì?

- Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động. Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian

2. Công thức tính vận tốc

$v=\frac{s}{t}$  trong đó : $v$ là vận tốc,

                           s là quang đường đi được,

                           t là thời gian để đi hết quãng đường đó

3. Đơn vị của vận tốc

- Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian

- Đơn vị hợp pháp của vận tốc mà mét trên giây (m/s) và kilômét trên giờ (km/h)

- Độ lớn của vận tốc được đo bằng dụng cụ gọi là tốc kế (còn gọi là đồng hồ vận tốc)