Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt của nhiên liệu - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt của nhiên liệu - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết phương trình cân bằng nhiệt

1. Nguyên lí truyền nhiệt

- Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn

- Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại

- Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào

2. Phương trình cân bằng nhiệt

              $Q_{tỏa\ ra} = Q_{thu\ vào}$

- Nhiệt lượng tỏa ra cũng được tính bằng công thức Q= m.c.t , nhưng trong đó $t=t_{1}-t_{2}$ với $t_{1}$ là nhiệt độ ban đầu còn $t_{2}$ là nhiệt độ cuối trong quá trình truyền nhiệt