Bài 9: Áp suất khí quyển - Vật Lý 8

Giúp học sinh củng cố kiến thức Bài 9: Áp suất khí quyển - Vật lý 8 qua bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết áp suất khí quyển

1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển

- Vì không khí cũng có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái Đất. Áp suất này được gọi là áp suất khí quyển

- Ví dụ: hút bớt không khí trong một vỏ hộp sữa ta thấy vỏ hộp bị méo theo mọi phương

2. Độ lớn của áp suất khí quyển

- Áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống Tô-ri-xe-li, đo đó người ta thường dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

- Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm

- Áp suất khí quyển tại một nơi thay đổi theo thời gian và những thay đổi này ảnh hưởng tới thời tiết nơi đó