Bài 12: Công suất điện - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết công suất điện

1. Công suất định mức của các dụng cụ điện

Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện và ý nghĩa của chúng:

- Mỗi dụng cụ điện khi được sử dụng với hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức, thì tiêu thụ công suất điện (gọi tắt là công suất) bằng số oat ghi trên dụng cụ đó và được gọi là công suất định mức

- Công suất định mức của mỗi dụng cụ điện cho biết công suất mà dụng cụ đó tiêu thụ khi hoạt động bình thường

- Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn

2. Công thức tính công suất điện

- Công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện (hoặc của một đoạn mạch) bằng tích cảu hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó (hoặc đoạn mạch đó) và cường độ dòng điện chạy qua nó 

               $P=U.I$

trong đó  P đo bằng oat (W)

               U đo bằng vôn (V)

               I đo bằng ampe (A)

- Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R thì công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức:

             $P=I^2R=\frac{U^2}{R}$