Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết điện năng-Công của dòng điện

1. Điện năng

- Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích

- Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện

                    $H=\frac{A_{i}}{A_{tp}}$

2. Công của dòng điện

2.1 Công của dòng điện

- Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác

2.2 Công thức tính công của dòng điện

- Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua nó có cường độ I và công suất điện của đoạn mạch này là $P$ thì công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch này, hay điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ được tính bằng công thức:

       $A=Pt=UIt$

    trong đó: U tính bằng vôn (V)

                   I tính bằng ampe(A)

                  t đo bằng giây

 thì công A của dòng điện đo bằng jun (J)

- Để đô công của dòng điện, người ta dùng  công tơ điện. Khi các dụng cụ và thiết bị tiêu thị điện năng hoạt động, đĩa tròn của công tơ quay, số chỉ của công tơ tăng dần. Lượng tăng thêm của số chỉ này là số đếm của công tơ