Bài 16: Định luật Jun - Len-xơ - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết định luật Jun-Len-xơ

1. Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng

- Điện năng có thể biến đổi một phần thành nhiệt năng hoặc biến đổi toàn bộ thành nhiệt năng

- Ví dụ một phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng: bóng đèn dây tóc hoạt động biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng, một phần điện năng thành quang năng

- Ví dụ toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng: bếp điện hồng ngoại, ấm điện đun nước

2. Định luật Jun-Len-xơ

2.1 Hệ thức của định luật

- Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn có điện trở R khi có dòng điện cường độ I chạy qua trong thời gian t:

          $Q=I^2Rt$

2.2 Phát biểu định luật

- Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua