Bài 28: Động cơ điện một chiều - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết động cơ điện một chiều

1. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều

1.1 Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều

\n<title></title> \n<title></title>

- Đồng cơ điện một chiều gồm hai bộ phận chính là nam châm tạo ra từ trường (bộ phận đứng yên) và khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua (bộ phận quay). Bộ phận đứng yên gọi là stato, bộ phận quay được gọi là rôto. Ngoài ra, để khung dây có thể quay liên tục còn phải có bộ góp điện, trong đó các thanh quét C1, C2 đưa dòng điện từ nguồn điện vào khung dây

1.2 Hoạt động của động cơ điện một chiều

- Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường

- Khi đặt khung dây dẫn trong từ trường và cho dòng điện chạy qua thì khung dây dưới tác dụng của lực điện từ, khung dây sẽ quay

2. Động cơ điện một chiều trong kĩ thuật

\n<title></title> \n<title></title>

- Trong động cơ điện kĩ thuật, bộ phận tạo ra từ trường là nam châm điện

- Bộ phận quay của động cơ điện kĩ thuật không đơn giản là một khung dây mà gồm nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và song song với trục của một khối trụ làm bằng các lá thép kĩ thuật ghép lại

- Ngoài động cơ điện một chiều còn có động cơ điện xoay chiều

3. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện

- Khi động cơ điện một chiều hoạt động, điện năng được chuyển hóa thành cơ năng