Bài 32: Điều kiện suất hiện dòng điện cảm ứng - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

1. Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây

\n<title></title> \n<title></title>

- Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa một đầu của cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm (biến thiên)

2. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

- Trong mọi trường hợp, khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng