Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết truyền tải điện năng đi xa

1. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện

- Truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn có nhiều thuận tiện hơn so với việc vận tải các nhiên liệu có dự trữ các dạng năng lượng khác như than đá, dầu lửa,..Tuy vậy, dùng dây dẫn để truyền tải diện năng đi xa sẽ có một phần điện năng bị hao phí do tỏa nhiệt trên dây dẫn

1.1 Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện

- Giả sử truyền tải một công suất điện $P$ bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào hai đầu dây một hiệu điện thế U

+ Công suất của dòng điện $P=UI\n$

+ Công suất tỏa nhiệt (hao phí) $P_{hp}=I^2R$

+ Từ các công thức trên suy ra công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt

             $P_{hp}=\frac{RP^2}{U^2}$

1.2 Cách làm giảm hao phí

- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây

- Để làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế vào hai đầu dây dẫn