Bài 37: Máy biến thế - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết máy biến thế

1. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế

1.1 Cấu tạo

\n<title></title> \n<title></title>

- Các bộ phậ chính của một máy biến thế gồm có:

+ Hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau

+ Một lõi sắt (hay thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây

1.2 Nguyên tắc hoạt động

- Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều

2. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế

- Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thể tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn : $\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{n_{1}}{n_{2}}$

- Khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp lớn hơn hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp ($U_{1}>U_{2}$) ta có máy biến thế, còn khi $U_{1}< U_{2}$ ta có máy tăng thế

3. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện

- Để giảm hao phí trên đường dây tải điện, cần có hiệu thế lên đến hàng trăm nghìn vôn,  nhưng ở nơi dùng điện lại phải có hiệu điện thế thích hợp (thường là 220V). Bởi vậy, ở hai đầu đường dây tải điện phải đặt hai loại biến thế có nhiệm vụ khác nhau.

- Ở đầu đường dây tải về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế, ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế