Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết sự tạo ảnh trong máy ảnh

1. Cấu tạo của máy ảnh

\n<title></title> \n<title></title>

- Máy ảnh là một dụng cụ để thu ảnh của vật mà ta muốn ghi lại. Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là vật kính và bóng tối. Vật kính là một thấu kính hội tụ. Ngoài ra, trong máy ảnh còn có chỗ đặt màn hứng ảnh. Trong máy ảnh dùng phim thì màn hứng ảnh là phim

2. Ảnh của một vật trong máy ảnh

- Ảnh trên màn hứng ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật