Bài 48: Mắt - Vật lý lớp 9

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết mắt

1. Cấu tạo của mắt

1.1 Cấu tạo

- Hai bộ phận quan trọng nhất là thể thủy tinh và màng lưới

- Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ bằng một chất trong suốt và mềm. Nó dễ dàng phồng lên hoặc dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giãn ra làm cho tiêu cự của nó thay đổi. Trong sinh học, cơ vòng này còn được gọi là cơ thể mi

- Màng lưới là một màng ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét

- Khi có ánh sáng tác dụng lên màng lưới thì sẽ xuất hiện" luồng thần kinh" đưa thông tin về ảnh lên não

1.2 So sánh mắt và máy ảnh

- Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh

- Màng lưới đóng vai trò như màn hứng ảnh trong máy ảnh

2. Sự điều tiết

- Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó hiện rõ nét trên màng lưới. Thực ra, lúc đó cơ vòng đỡ thể thủy tinh đã phải co giãn một chút, làm thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh sao cho ảnh hiện rõ nét trên màng lưới. Quá trình này gọi là sự điều tiết của mắt. Sự điều tiết này xảy ra hoàn toàn tự nhiên

3. Điểm cực cận và điểm cực viễn

- Điểm xa mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt không điều tiết có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực viễn (Cv). Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn

- Điểm gần mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận (kí hiệu là Cc) . Khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận gọi là khoảng cực cận

- Khoảng cách từ Cc đến  Cv gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt